Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2011

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καλύμνου

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου την 08η του μηνός
Νοεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΙΟΥ:
1।Έγκριση 10ης Αναμόρφωσης Π/Υ – Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2011 (εισηγητής ο κ. Τσέρος)

2. Ενημέρωση – Απολογισμός για τα ταξίδια στο εξωτερικό του ειδικού συνεργάτη κ. Δρόσου Ταυλάριου και λήψη αποφάσεων (εισηγητής ο κ. Ταυλάριος)

3. Ανάθεση παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στην εκπόνηση και συγγραφή του Επιχειρησιακού Προγράμματος στην ΑΝΔΩ Α.Ε. (εισηγητής ο κ. Δήμαρχος)

4. Καθορισμός χώρων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (εισηγητής ο κ. Ζωΐδης)

5. Έγκριση της μελέτης «Εξοπλισμός και προβολή Αναρριχητικού Κέντρου Καλύμνου» και την υποβολή της για ένταξη στο Leader Αλιείας (εισηγητής ο κ. Δήμαρχος)

6. Παραλαβή της επικαιροποιημένης Αρχιτεκτονικής και Στατικής Μελέτης 2ου Γυμνασίου – Λυκείου Ψιλιανής

7. Έγκριση της υπ' αριθμ. 67/2011 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ περί τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της ΔΕΥΑΚ (εισηγητής ο κ. Κοπανέζος Γ.)

8. Έγκριση της υπ' αριθμ. 6/2011 απόφασης του Δ.Σ. της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης περί ορισμού Οικονομικής, Ταμειακής και Τεχνικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ (εισηγητής ο κ. Λεβέντης Εμμ.)

9. Έγκριση της υπ' αριθμ. 75/2011 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου περί έγκρισης 5ης αναμόρφωσης Π/Υ (εισηγητής ο κ. Δήμαρχος)

10. Κατανομή λειτουργικών δαπανών στα σχολεία (εισηγητής ο κ. Κατσοτούρχης Ι.)

11. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης Π/Υ Παιδικού Βρεφονηπιακού Σταθμού ΜΑΝΑ – Ιωάννα Καρπάθιου

12. Έγκριση Απολογισμών Σχολικών Επιτροπών

13. Εξέταση αιτήματος του 5/42 Συντάγματος Ευζώνων «Δελβινάκι»

14. Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου