Κυριακή, 1 Ιουλίου 2012

ΔΡΟΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ


Ένα  δύσκολο και χρονοβόρο εγχείρημα, όπως αυτό της σύστασης Τοπικού Συμβουλίου Νεολαίας διαφαίνεται να δρομολειται και στο Δήμο Καλυμνιων, μετα και τον ορισμό  επιτροπής διερεύνησης από δ.σ., όπως αποφάσισε στις αρχές Απριλίου ομόφωνα το Δ.Σ .

Συμβούλιο το οποίο κινείται στην ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στην διαχείριση τοπικών υποθέσεων , που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα τους ,και έργο των δημοτικων συμβουλίων νεολαίας είναι ο εντοπισμός , η ανάδειξη και η παρακολούθηση των αναγκών και των προβλημάτων της νεολαίας σε τοπικό επίπεδο, η ανάληψη σε συνεργασία με τον Δήμο , πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων για την πλήρη και ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων , η μέριμνα για την λήψη μέτρων με σκοπό την ενεργό και αποτελεσματική συμμετοχή των νέων στην τοπική κοινωνία και η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με αντίστοιχα τοπικά συμβούλια Νέων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μέσω αυτού οι νέοι και οι νέες, ηλικίας 15 έως 28 ετών, μπορούν να εκφράσουν τον προβληματισμό τους και τις απόψεις τους για τα προβλήματα της Νεολαίας σε τοπικό επίπεδο. Βασική προϋπόθεση για τα παραπάνω είναι η εγγραφή στα μητρώα νέων του Δήμου ή της Κοινότητα του κάθε ενδιαφερόμενου.

Τα Τοπικά Συμβούλια Νέων θυμίζουμε ότι είναι ένας σχετικά καινούργιος  θεσμός ο οποίος ψηφίστηκε στην Βουλή των Ελλήνων πριν από 6 χρόνια ( Φεβρουάριος  του 2006)  και επιβάλει σε κάθε Δήμο ή Κοινότητα τη λειτουργία του.


Τα Τοπικά Συμβούλια Νέων αποτελούνται από Συμβούλια τα οποία συγκροτούνται μετά από εκλογές τις οποίες και προκηρύσσει ο Δήμος και από τις οποίες εκλέγονται τα μέλη του Συμβουλίου.

Τα αιτήματα των μελών του εκάστοτε ΤΟ.ΣΥ.Ν., καθώς και τα συμπεράσματα που θα συνάγονται από το εκάστοτε Συμβούλιο, θα προωθούνται μέσω του Προέδρου του Συμβουλίου στις συνεδριάσεις των αντίστοιχων Δημοτικών Συμβουλίων και στη συνέχεια θα δρουν από κοινού για την προώθησή τους.

Όσον αφορά την σύσταση επιτροπής διερεύνησης σύστασης του ΤΟ.ΣΥ.Ν στον Δήμο Καλυμνιων , και η κατάθεσης εισήγησης στο ΔΣ για λήψη των σχετικών αποφάσεων, αποτελείται από τους δ.σ. Γιώργο Κοπανεζο ,Μαύρο Γεώργιο και Ρήγα Μικε

Εγχείρημα το οποίο επανέρχεται μετα από χρόνια, και ευελπιστούμε τελικά αυτήν την φορά να υλοποιηθεί....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου