Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΜΕ 15 ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου
Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου την 15η του μηνός Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, για τη
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
1.      Έγκριση 12ης Αναμόρφωσης Π/Υ – Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2011 (εισηγητής ο κ. Τσέρος)
2.       Ενημέρωση και λήψη απόφασης για το 4ο Καρπάθειο Δημοτικό Σχολείο (εισηγητής ο κ. Δήμαρχος)
3.      Ενημέρωση για την «Κάλυμνος Καθαριότητας και Υπηρεσιών Α.Ε.» (εισηγητής ο κ. Δήμαρχος)
4.      Τροποποίηση αριθμού μελών της Επιτροπής Πολιτισμού (εισηγητής ο κ. Τάτσης)
5.      Εξέταση αιτήματος Καλυμνιακής Ένωσης Β.Δ. Ινδιάνας για ονοματοδοσία δρόμου (εισηγητής ο κ. Ταυλάριος)
6.      Κατασκευή επιγραφής με το όνομα «Οδός TarponSprings» (εισηγητής ο κ. Ταυλάριος)
7.      Έγκριση μετακίνησης αντιπροσωπείας του Δήμου στην Αμερική (εισηγητής ο κ. Ταυλάριος)
8.      Αποδοχή της ρύθμισης των εν γένει οφειλών της Δ.Ε.Υ.Α. Καλύμνου Ν. Δωδεκανήσων από χορηγηθέντα δάνεια από το Τ.Π. & Δανείων, με επιμήκυνση τους και παράταση της παρασχεθείσας σ' αυτά, με τις αρχικές συμβάσεις εγγύησης, για 15 έτη (εισηγητής ο κ. Κοπανέζος)
9.      Παράταση της σύμβασης «Σύμβουλος διαχείρισης έργων ΕΣΠΑ 2007-2013 Δήμου Καλυμνίων» για ένα έτος (εισηγητής ο κ. Δήμαρχος)
10.  Αποδοχή ένταξης του έργου «Ψηφιακό σύστημα πρόνοιας στο Δήμο Καλυμνίων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου» του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (εισηγητής ο κ. Δήμαρχος)
11.  Καθορισμός χώρων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (παραγωγών)
12.  Αντικατάσταση μετόχων του Δήμου στις Γενικές Συνελεύσεις της ΑΝΕΚ (εισηγητής ο κ. Δήμαρχος)
13.  Ανακήρυξη του καθηγητή χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γεωργίου Ζωγράφου, ως επίτιμου Δημότη Καλύμνου (εισηγητής ο κ. Δήμαρχος)
14.  Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (εισηγητής ο κ. Γιαννικουρής)
15.  Αποδοχή - Κατανομή χρημάτων για συντήρηση σχολικών κτιρίων (εισηγητής ο κ. Κατσοτούρχης)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου