Δευτέρα, 26 Δεκεμβρίου 2011

Παρασκήνιο και ερωτήματα για το “Μνημόνιο Σιωπής” ΣΤΗΝ Α.Ν.Ε. Καλύμνου ( Video)


Aίσθηση προκάλεσε η αναφορά της Νομικού Συμβούλου της Α.Ν.Ε. Καλύμνου σχετικά με το χρονικό της υπογραφής του
περιβόητου «ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΙΩΠΗΣ»που υπέγραψε ο π. πρόεδρος της  δεσμεύοντας για 30 χρόνια τα επόμενα διοικητικά συμβούλια να κάνουν οποιαδήποτε αναφορά.
«Υπεγράφη δε από τον Μιχαήλ Λελέκη συμφωνητικό σε αγγλικό κείμενο δια του οποίου δεσμεύει παράνομα την εταιρεία ο Μιχαήλ Λελέκης να παραιτηθεί από κάθε διεκδίκησή της και αντιστοίχως η Wartsila να χορηγήσει εξάμηνη εγγύηση των ανταλλακτικών . Κάθε μάλιστα διαφορά από το εν λόγω συμφωνητικό συμφωνείτε μεταξύ Λελέκη και Wartsila να εκδικάζεται στην χώρα Γαλλία στην πόλη Παρίσι, σε Ολλανδικό Δίκαιο , στην Αγγλική γλώσσα και αφού προηγουμένως προηγηθεί Διεθνής Διαιτησία. Στο εν λόγω δε συμφωνητικό ο Μιχαήλ Λελέκης δηλώνει ότι κατανοεί πλήρως το κείμενο στην Αγγλική….» δήλωσε πέραν των άλλων η ΝΟΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ της ΑΝΕΚ , αφήνοντας άφωνους κυριολεκτικά τους μετόχους της  εταιρείας του Δήμου Καλυμνιων και όσους την παρακολούθησαν κατά την διάρκεια της Γενικής Συνελεύσεως της ΑΝΕΚ.
Συνεχίζοντας δε, η κα. Νομ. Κυπραιου ανέφερε:    
« Σημειωτέον ότι το εν λόγω συμφωνητικό δεν εγκρίθηκε κατά το πλήρες κείμενό του ούτε από το ΔΣ .
Ακόμη υπεγράφη κατά παράβαση του Νόμου , διότι δεν επιτρέπεται να παραιτηθεί αε από αξιώσεις της προτού παρέλθει διετία από τη γένεση της αξίωσης . Ειδικότερα σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 22α του Ν.2190/1920 προβλέπεται ότι:
« "4. Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεων της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου."*** Η παρ.4 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 30 Ν.3604/2007, ΦΕΚ Α 189/8.8.2007.».
Αναλύοντας  με απλό τρόπο κανείς τα όσα αναφέρθηκαν στην συνέχεια ( υπάρχει σχετική αναφορά παρακάτω), εύλογα τα ερωτηματικά που προκύπτουν είναι αρκετά ,και οφείλει η προηγουμενη διοίκηση να δώσει πειστικές απαντήσεις στον Καλυμνιακο λαό για όλα αυτά , θυμίζοντας ταυτόχρονα ότι κατά την διάρκεια Γενικής Συνέλευσης «έλαμψαν» δια της απουσίας τους….
Μερικά από τα βασανιστικά ερωτηματικά τα οποία προκύπτουν σχετικά με την κακοδιαχείριση που σημειώθηκε στις μηχανές του «Ν.ΚΑΛΥΜΝΟΣ», και κατά δήλωσης της κας Κυπραιου , είναι :
(1) Γιατί ενώ είχαν προβεί τόσο το 2005 όσο και το 2008 σε επισκευή των μηχανών του πλοίου, συνολικού ύψους 400.000 ευρώ ( 2005: 254.000 -  2008 :  183.168)  μερικους  μήνες μετά (Νοέμβριο του 2008)  αρχίζουν να παίρνουν προσφορές για αγορά νέων μηχανών;

(2) Γιατί ενώ αρχικά αγοράστηκαν μη γνήσια και κακής ποιότητας ανταλλακτικά, γεγονός που εξανάγκασε την εταιρεία να ξαναγοράσει ανταλλακτικά για τις μηχανές, έχοντας επιβαρύνοντας την ΑΝΕΚ με το κόστος των διπλών ανταλλακτικών;

(3) Γιατί εφόσον είχαν προβεί σε γενική επισκευή των μηχανών το 2005 για την δεξιά μηχανή και το καλοκαίρι 2008 για την αριστερή στις δε επισκευές αυτές είχαν τηρηθεί πιστά τα οριζόμενα στα «instruction manual» δηλ. στις κατασκευαστικές οδηγίες των μηχανών με αποτέλεσμα αυτές να είναι ιδιαίτερα αξιόπιστες για αρκετά χρόνια ακόμη, δεν αξιολόγησαν όλες τις προσφορές μηχανών που τους εστάλησαν από διάφορες γνωστές στην αγορά εταιρείες ;

(4) Γιατί παραλείφθηκε η αξιολόγηση της πρότασης Β της MTU η οποία υπέβαλε τέσσερις προσφορές εκ των οποίων αξιολογήθηκαν μόνον οι δύο προσφορές, η οποία αφορούσε μηχανές με τιμή 259.730 ευρώ και επιλέχθηκε η Wartsila με αρχικό κόστος αγοράς 480.000 ευρώ και πλέον αυτού ήταν η τοποθέτηση;

(5)  Γιατί υπέγραψαν συμφωνητικό με ημερομηνία 5-2-2009 για την αγορά 2 νέων κινητήρων ντίζελ της Wartsila Deutz Marine με συγκεκριμένο τύπο και αριθμούς σειράς – πλαισίου εντούτοις τοποθετήθηκαν από την εταιρεία Wartsila , μηχανές με άλλους αριθμούς σειράς;

(6) Γιατί οι δυο κύριες μηχανές ήταν ευθύς εξαρχής προβληματικές και παρουσίασαν προβλήματα και συγκεκριμένα ήδη από τις δοκιμές τους παρουσίασαν διαρροή στα σωληνάκια υψηλής πιέσεως καυσίμων τα οποία και έπρεπε να αντικατασταθούν , εμφάνισαν πάλι κατά το διάστημα των δοκιμών υψηλές θερμοκρασίες στα καυσαέρια , οι οποίες στην πορεία είχαν αυξητική τάση , και έφθασαν να έχουν διαφορά έως και 100 βαθμών με τα επίσημα στοιχεία της κατασκευάστριας εταιρείας σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας τους («instruction manual») , και επιπλέον είχε ενεργοποιηθεί η ένδειξη συναγερμού (αλάρμ) της χαμηλής πίεσης λαδιού , που σήμαινε πολύ σοβαρές φθορές μηχανής, δεν έκαναν τις σχετικές ενέργειες , αφού οι ενδείξεις  ήταν αδικαιολόγητες  και ανεπίτρεπτες για καινούριες μηχανές;
(7) Γιατί η (τότε) Διοίκηση της ΑΝΕΚ δεν διαμαρτυρήθηκε ως όφειλε  στην πωλήτρια εταιρεία και να ζητήσει είτε αντικατάσταση των μηχανών είτε αναστροφή της πώλησης, και αντί αυτού  προέβη  σε συμφωνία με την Wartsila για επισκευή των μηχανών, με αποτέλεσμα να ζημιωθεί η εταιρεία ;
(8) Αφού το πρόβλημα συνεχιζόταν , γιατί αντί να ζητήσουν ως όφειλαν αντικατάσταση των μηχανών ή αναστροφή της πώλησης, αφού ήταν δεδομένο ότι αυτή είχε ουσιώδη πραγματικά ελαττώματα,  ολιγώρησαν πλημμελώς με αποτέλεσμα να παρέλθει το έτος , το οποίο ήταν εντός της εγγύησης και της καλής λειτουργίας των μηχανών;
(9) Γιατί κατά την διάρκεια που  το Ν. Κάλυμνος ήταν σταματημένο (από 12-2-2010 έως 5-5-2010) , η Διοίκηση της ΑΝΕΚ προέβη σε συμφωνία με την Wartsila να παραιτηθεί από κάθε αξίωσή της προκειμένου αναλάβει εξάμηνη εγγύηση για τα εν λόγω ανταλλακτικά των μηχανών;

Συγκεκριμένα ως προς το κεφάλαιο της  ΚΑΚΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ Ν.ΚΑΛΥΜΝΟΣ η κα. Κυπραιου είπε  :

«Έβλαψαν την εταιρεία με την τοποθέτηση των νέων μηχανών το έτος 2009στο Νήσος Κάλυμνος.
Ειδικότερα, είχαν προβεί το 2005 και το 2008 σε επισκευή των μηχανών του πλοίου της εταιρείας Ν. Κάλυμνος η οποία στοίχισε αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ στην εταιρεία, και δη 254.000 ευρώ για το 2005 και 183.168 ευρώ για το έτος 2008 .

Το κόστος των ανωτέρω επισκευών ήταν υψηλό διότι αρχικά αγοράστηκαν μη γνήσια και κακής ποιότητας ανταλλακτικά, γεγονός που εξανάγκασε την εταιρεία να ξαναγοράσει ανταλλακτικά για τις μηχανές, έχοντας επιβαρυνθεί κόστος διπλών ανταλλακτικών.

Εντούτοις μερικούς μήνες μετά δηλαδή τον Νοέμβριο του 2008 αρχίζουν να παίρνουν προσφορές για αγορά νέων μηχανών. Το 2009 αποφάσισαν την αγορά νέων μηχανών για το εν λόγω πλοίο από την εταιρεία Wartsila. Η απόφαση αυτή ήταν αδικαιολόγητη αφενός εφόσον είχαν προβεί σε γενική επισκευή των μηχανών το 2005 για την δεξιά μηχανή και το καλοκαίρι 2008 για την αριστερή στις δε επισκευές αυτές είχαν τηρηθεί πιστά τα οριζόμενα στα «instruction manual» δηλ. στις κατασκευαστικές οδηγίες των μηχανών με αποτέλεσμα αυτές να είναι ιδιαίτερα αξιόπιστες για αρκετά χρόνια ακόμη,και αφετέρου διότι αναιτιολόγητα δεν αξιολόγησαν όλες τις προσφορές μηχανών που τους εστάλησαν από διάφορες γνωστές στην αγορά εταιρείες .
Υπήρξε μια αξιολόγηση μερικών εκ των προσφορών από τον Β. Ψαρομπά Τεχνικό Σύμβουλο της ΑΝΕΚ , και περιέργως δεν έγινε αξιολόγηση όλωντων προσφορών .
Ενδεικτικά εκθέτουμε ότι παραλείφθηκε η αξιολόγηση της πρότασης Β της MTU η οποία υπέβαλε τέσσερις προσφορές εκ των οποίων αξιολογήθηκαν μόνον οι δύο προσφορές, η οποία αφορούσε μηχανές με τιμή 259.730 ευρώ.

Επιλέχθηκε η Wartsila με αρχικό κόστος αγοράς 480.000 ευρώ και πλέον αυτού ήταν η τοποθέτηση .
Τελικά το κόστος αγοράς και τοποθέτησης των νέων μηχανών με το Ν. Κάλυμνος σταματημένο από Ιανουάριο έως και Απρίλιο του 2009 , ανήλθε στο ύψος των 848.020 ευρώ .
Πέραν του αδικαιολογήτου της απόφασης αυτής, κατά περίεργο τρόπο μολονότι υπέγραψαν συμφωνητικό με ημερομηνία 5-2-2009 για την αγορά 2 νέων κινητήρων ντίζελ της Wartsila Deutz Marine με συγκεκριμένο τύπο και αριθμούς σειράς – πλαισίου εντούτοις τοποθετήθηκαν από την εταιρεία Wartsila , μηχανές με άλλους αριθμούς σειράς.
Επιπλέον και οι δυο κύριες μηχανές ήταν ευθύς εξαρχής προβληματικές διότι παρουσίασαν προβλήματα και συγκεκριμένα ήδη από τις δοκιμές τους παρουσίασαν διαρροή στα σωληνάκια υψηλής πιέσεως καυσίμων τα οποία και έπρεπε να αντικατασταθούν , επιπλέον εμφάνισαν πάλι κατά το διάστημα των δοκιμών υψηλές θερμοκρασίες στα καυσαέρια , οι οποίες στην πορείαείχαν αυξητική τάση , και έφθασαν να έχουν διαφορά έως και 100 βαθμών με τα επίσημα στοιχεία της κατασκευάστριας εταιρείας σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας τους («instruction manual») , και επιπλέον είχε ενεργοποιηθεί η ένδειξη συναγερμού (αλάρμ) της χαμηλής πίεσης λαδιού , που σήμαινε πολύσοβαρές φθορές μηχανής. Τέτοια ένδειξη ήταν αδικαιολόγητη και ανεπίτρεπτηγια καινούριες μηχανές.

Η Διοίκηση της ΑΝΕΚ μολονότι όφειλε να διαμαρτυρηθεί στην πωλήτρια εταιρεία και να ζητήσει είτε αντικατάσταση των μηχανών είτε αναστροφή της πώλησης προέβη πλημμελώς σε συμφωνία με την Wartsila για επισκευή των μηχανών, με αποτέλεσμα να ζημιωθεί η εταιρεία .

Ειδικότερα, οι εν λόγω μηχανές αγοράστηκαν στις 24-3-2009 . Ευθύς εξαρχής ήδη από τον δοκιμαστικό πλου που διήρκεσε τέσσερις ώρες διαπιστώθηκαν προβλήματα που αφορούσαν:1) η σωλήνα του γλυκού νερού της ΑΡ μηχανής έπρεπε να αντικατασταθεί επειδή, χτυπήθηκε από το συνεργείο εγκατάστασης.
2) Τα σωληνάκια καυσίμου υψηλής πίεσης έπρεπε να αντικατασταθούν λόγω διαρροών που παρουσίασαν κατά τις δοκιμές. Ακολούθως την 7-4-2009 μετά από 60 ώρες περίπου λειτουργίας των μηχανών διαπιστώθηκαν προβλήματα όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στο εξώδικο το οποίο κοινοποιήθηκε την 9-9-2009 στην Wartsila.
Ακολούθησε όχληση για τα ανωτέρω μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, και αποστολής των σχετικών Warranty Claim Forms, για 12 προβλήματα που αναφέρονται στο εξώδικο.
Την 27-4-2009 ακολούθησε νέα όχληση και τηλεφωνικά και μέσω
ηλεκτρονικών μηνυμάτων . Από την 5-5-2009 και μετά η Wartsila έστελνε τεχνικούς , που ασχολήθηκαν με ρυθμίσεις και επισκευές των ηλεκτρολογικών προβλημάτων και ενδείξεων κλπ.
Εν τέλει και μολονότι το πρόβλημα συνεχιζόταν , αντί να ζητήσουν ως όφειλαν αντικατάσταση των μηχανών ή αναστροφή της πώλησης, αφού ήταν δεδομένο ότι αυτή είχε ουσιώδη πραγματικά ελαττώματα, ολιγώρησαν πλημμελώς με αποτέλεσμα να παρέλθει το έτος , το οποίο ήτο εντός της εγγύησης της καλής λειτουργίας των μηχανών. Σημειωτέον ότι τα πορίσματα των τεχνικών Wartsila αλλά και των εμπειρογνωμόνων που κατόπιν επιβλαβούς για την εταιρεία ολιγωρίας διόρισε η ΑΝΕΚ, ανέφεραν ότι το πρόβλημα των μηχανών οφείλετο σε αστοχία του υλικού γεγονός που δικαιολογούσε αντικατάστασή τους ακόμη δε και αναστροφή της πώλησης. Αντί να προβούν όμως στα ανωτέρω αποδέχθησαν πλημμελώς και σε αντίθεση με τα συμφέροντα της εταιρείας να μεταφέρει η Wartsila με δικούς της τεχνικούς τις μηχανές στις εγκαταστάσεις της στην Αθήνα, για να προβεί σε άμεση αντικατάσταση όλων των παλιών και προβληματικών εξαρτημάτων με ανταλλακτικά με δικά της έξοδα παρά το γεγονός ότι είχε παρέλθει το έτος της εγγύησης. Η Wartsila ανέλαβε τα ανωτέρω διατηρώντας εγγράφως επιφυλάξεις να αξιώσει την αξία των ανταλλακτικών που θα επισκευαζόταν οι μηχανές εφόσον διαπίστωνε ότι το πρόβλημα οφειλέτου σε κακή συντήρηση αυτών εκ μέρους των μηχανικών του πλοίου .

 Μετά την εν λόγω επισκευή και αφού το Ν. Κάλυμνος ήταν σταματημένο από 12-2-2010 έως 5-5-2010, η Διοίκηση της ΑΝΕΚ προέβη σε συμφωνία με την Wartsila να παραιτηθεί από κάθε αξίωσή της προκειμένου να λάβει εξάμηνη εγγύηση για τα εν λόγω ανταλλακτικά των μηχανών. Υπεγράφη δε από τον Μιχαήλ Λελέκη συμφωνητικό σε αγγλικό κείμενο δια του οποίου δεσμεύει παράνομα την εταιρεία ο Μιχαήλ Λελέκης να παραιτηθεί από κάθε διεκδίκησή της και αντιστοίχως η Wartsila να χορηγήσει εξάμηνη εγγύηση των ανταλλακτικών . Κάθε μάλιστα διαφορά από το εν λόγω συμφωνητικό συμφωνείτε μεταξύ Λελέκη και Wartsila να εκδικάζεται στην χώρα Γαλλία στην πόλη Παρίσι, σε Ολλανδικό Δίκαιο , στην Αγγλική γλώσσα και αφού προηγουμένως προηγηθεί Διεθνής Διαιτησία. Στο εν λόγω δε συμφωνητικό ο Μιχαήλ Λελέκης δηλώνει ότι κατανοεί πλήρως το κείμενο στην Αγγλική
Γλώσσα και έχει εξοικειωθεί με αυτό με αποτέλεσμα να είναι σε θέση να δεσμεύσει τοιουτοτρόπως την εταιρεία μάλιστα δε υπογράφεται σύμφωνο σιωπής για 30 έτη.

Σημειωτέον ότι το εν λόγω συμφωνητικό δεν εγκρίθηκε κατά το πλήρες κείμενό του ούτε από το ΔΣ .
Ακόμη υπεγράφη κατά παράβαση του Νόμου , διότι δεν επιτρέπεται να παραιτηθεί αε από αξιώσεις της προτού παρέλθει διετία από τη γένεση της αξίωσης . Ειδικότερα σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 22α του Ν.2190/1920 προβλέπεται ότι:
« "4. Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να
παραιτηθεί των αξιώσεων της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευσηκεφαλαίου."*** Η παρ.4 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 30 Ν.3604/2007, ΦΕΚ Α 189/8.8.2007.».

Παρενθετικά πρέπει να αναφερθεί πέραν της ζημίας που ανωτέρω
περιγράφεται αναλυτικά, ότι με τις νέες μηχανές ζημιώθηκε επιπλέον η εταιρεία διότι αυξήθηκε η κατανάλωση καυσίμων για τα ίδια ταξείδια των τελευταίων τεσσάρων ετών μέχρι και την αλλαγή των μηχανών από 95.000λίτρα αυξήθηκαν στα 125.000 λίτρα ανά μήνα, (υπολογισμός που έγινε έχοντας αφαιρέσει το διπλό ταξείδι του Αγαθονησίου που δεν υπήρχε κατά το χρόνο των παλαιών μηχανών).

Αυτό σημαίνει αύξηση της τάξεως των 38.500 ευρώ το μήνα για το Ν.Κάλυμνος με σημερινές τιμές καυσίμων ύψους 0,70 ευρώ ανά λίτρο.
Σημειωτέον πρόκειται για γραμμή που δεν υπάρχει ανταγωνισμός ουσιαστικά μονοπωλιακά την εξυπηρετεί το Ν. Κάλυμνος και δεν υπήρχε κανένα αντισταθμιστικό όφελος από την αύξηση των πετρελαίων. Την ζημία αυτή την υπέστη η εταιρεία διότι αυξήθηκαν οι καταναλώσεις καυσίμων λόγω του ότι ήταν μεγαλύτερες σε ιπποδυνάμεις, ενώ δεν αυξήθηκε το έργο του πλοίου εφόσον δεν προέβησαν συγχρόνως σε ολοκληρωτική αλλαγή δηλαδή αλλαγή μειωτήρων , αξονικών και προπελών , ώστε να υπάρχει αντιστοιχία στη λειτουργία δηλαδή να αυξηθεί αντιστοίχως και η ταχύτητα του πλοίου .Το συμπέρασμα για το ζήτημα των μηχανών του Ν. Κάλυμνος είναι ότι ηΑΝΕΚ υπέστη ζημία θετική και αποθετική .

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Σύνολο δαπάνης επισκευής του Ν. Κάλυμνος από 12-2-2011 έως 6-5-2011ύψους 185.675 ευρώ .
1. Μισθοί πληρωμάτων κατά το διάστημα ακινησίας του Ν. Κάλυμνος,
ύψους 165.000 ευρώ.
2. Ασφάλιστρα πλοίου κατά την περίοδο της ακινησίας 9.000 ευρώ.
Απομαχικά πληρώματος 36.000 ευρώ.
3. Απώλεια εσόδων από Επιδοτήσεις : 450.000 ευρώ.
4. Απώλεια εσόδων από εισιτήρια και φορτωτικές 120.000 ευρώ
(συγκριτικά από προηγούμενα έτη).
5. Σύνολο ζημίας 965.675,16 ευρώ.
6. Όφελος καυσίμων από μη εκτελεστέα δρομολόγια 210.000 ευρώ .

7. Καθαρή Συνολική ζημία πλοίου 755.675 ευρώ.
Συνεπώς η αξιολόγηση που έγινε από τον Τεχνικό Σύμβουλο της ΑΝΕΚ ,κο Ψαρομπά, ότι η ΑΝΕΚ ωφελήθηκε κατά 16.000 ευρώ είναι παντελώςαβάσιμο, αυθαίρετο και προκλητικό και για τον πιο αδαή .

Η ζημία από τα επιπλέον καύσιμα που χρειάστηκε να καταναλώσει το πλοίοεξαιτίας των ανωτέρω μηχανών ανέρχεται στο ύψος των 403.200 ευρώ έωςτην ημέρα που μας παρέδωσαν την Διοίκηση , υπολογιζόμενο έως 30-5-2011.Από το 2009 με τις καινούριες μηχανές έως το 2011 το Ν. Κάλυμνος
χρειάστηκε καύσιμα 3.306.594 λίτρα.
Καταβλήθηκε το συνολικό ποσό των 1.867.721 ευρώ σε καύσιμα με μέση τιμή 0,56 . Στο συνολικό ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται 170 δρομολόγια στο Αγαθονήσι τα οποία δεν υπήρχαν κατά το χρόνο των παλιών μηχανών συνολικής κόστους καυσίμων περί των 65000 ευρώ.
Με τις καινούριες μηχανές έχουμε μέσο όρο κατανάλωσης επιπλέον 720.000 λίτρα πετρελαίων, που κόστισε στην εταιρεία 403.200 ευρώ επιπλέον σε καύσιμα .
Τα επιπλέον καύσιμα αφορούν για 24 μήνες (δηλαδή από Απρίλιο 2009 έως και Μάιο του 2011 – τα διαστήματα που ταξίδευε το πλοίο και έχουν αφαιρεθεί εντελώς τα διαστήματα της ακινησίας και το ταξείδι του Αγαθονησίου).http://palmoskalymnou.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου