Τρίτη, 10 Απριλίου 2012

Ο Δήμος Καλυμνίων στο πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων από κοινοτικά αποθέματα


100 αρνιά θα χορηγηθούν από το Δήμο Καλυμνίων σε άπορες οικογένειες
Με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ ο Δήμος Καλυμνίων εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων από τα κοινοτικά αποθέματα ως Φορέας Υλοποίησης, Να σημειώσουμε ότι δικαιούχοι της δωρεάν διανομής τροφίμων
από τα αποθέματα παρέμβασης είναι αποκλειστικά και μόνο άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες της Ε.Ε. ανεξαρτήτως θρησκείας και υπηκοότητας που διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα. Ως άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες, θεωρούνται τα άτομα ή οι οικογένειες που έχουν ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι και 12.000 €, το οποίο και προσαυξάνεται κατά 30% για τη σύζυγο και για το πρώτο και δεύτερο ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί και κατά 40% για καθένα από τα επόμενα ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά. Το εισόδημα αυτό αυξάνεται κατά 50% στις περιπτώσεις πασχόντων από βαριά ανίατα ή δυσίατα νοσήματα και κατά 40% σε περίπτωση μη ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας. Ήδη προσκόμισαν τα δικαιολογητικά και ενεγράφησαν στις σχετικές καταστάσεις του Δήμου Καλυμνίων 352 άτομα που εκπροσωπούν αντίστοιχες οικογένειες και δεν λαμβάνουν τρόφιμα από άλλους φορείς (Εκκλησία ,Πολύτεκνοι, ΑΜΕΑ κλπ ) Κλείνοντας να αναφέρουμε ότι για το ΠΑΣΧΑ θα χορηγηθούν από το Δήμο Καλυμνίων αρνιά σε 100 άπορες οικογένειες. Επίσης από το Σύλλογο Πολυτέκνων θα χορηγηθούν σε άπορα μέλη του 55 αρνιά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου