Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2013

Ο Ανακριτής καλεί για το σκάνδαλο ΧΥΤΑ


Έχουν ήδη ασκηθεί ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για απιστία και απάτη.
Σε πρώτη φάση κλήθηκαν να απολογηθούν οι δημοτικοί σύμβουλοι που ψήφισαν την αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου στις χωματουργικές εργασίες.
Ο ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ ΚΑΛΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΧΥΤΑ

Κλήση κατηγορουμένου έστειλε προς τον τέως Δήμαρχο Γ.Ρούσσου και 13 δημοτικούς συμβούλους της περιόδου 2006 ο Ανακριτής Πρωτοδικείου Κω ο οποίος διενεργεί κυρία ανάκριση για το σκάνδαλο ΧΥΤΑ μετά τις ποινικές διώξεις που άσκησε η Εισαγγελέας Κω Κωνσταντίνα Πέτροβα με την από 9 Ιουλίου 2012 παραγγελία της .
Ημερομηνία παρουσίασης στον Ανακριτή σύμφωνα με την κλήση ήταν η Πέμπτη και η Παρασκευή 24 και 25 Ιανουαρίου 2013.
Ήδη οι κληθέντες παρουσιάστηκαν με τους συνηγόρους τους και ζήτησαν και πήραν την προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία προκειμένου να λάβουν γνώση της δικογραφίας και των κατηγοριών που τους έχουν απαγγελθεί.
Σύμφωνα με πληροφορίες προς το τέλος της επόμενη εβδομάδα και τις αρχές της μεθεπόμενης θα προσέλθουν και πάλι, προκειμένου να απολογηθούν ή να καταθέσουν τα απολογητικά τους υπομνήματα.
ΣΕ ΤΙ ΑΦΟΡΑ Η ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΟΥ ΚΛΗΘΗΚΑΝ
Να σημειώσουμε ότι η εμπλοκή των δημοτικών συμβούλων αφορά μία πτυχή της υπόθεσης του ΧΥΤΑ και συγκεκριμένα τη διαπίστωση του Επιθεωρητή Δ.Λούρμα ότι :
Με την υπ’ αριθμ/60/02-03-06 απόφαση του, το ΔΣ του Δήμου Καλυμνίων ενέκρινε, χωρίς αιτιολόγηση, αυξημένο (σχεδόν διπλάσιο) προϋπολογισμό των χωματουργικών εργασιών(848.750 ευρώ) έναντι του αρχικά προβλεπομένου στην προμελέτη ποσού των 460.000 ευρώ. Μία υπέρμετρη όπως την χαρακτηρίζει τιμολόγηση των σχετικών εργασιών.
Συγκεκριμένα σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 2 Μαρτίου 2006 συζητήθηκε το θέμα με τίτλο «έγκριση τροποποίησης Τευχών δημοπράτησης του έργου «ΧΥΤΑ Δήμου Καλυμνίων στη θέση Αραμανού-Γιαννοχώραφα».
Εισηγούμενος το θέμα ο τότε Δήμαρχος Γ.Ρούσσος έθεσε υπόψη του Σώματος ότι μετά από επαφές με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΕΠ Ν. Αιγαίου 2000-2006,ζητήθηκε η διόρθωση των τευχών δημοπράτησης του έργου του ΧΥΤΑ το οποίο ήδη είχε ενταχθεί και είχε χορηγηθεί η προέγκριση δημοπράτησης. Όπως ανέφερε διατυπώθηκε η άποψη ότι ο προϋπολογισμός των προβλεπομένων εργασιών Οδοποιϊας είναι υπερβολικά υψηλός σε σχέση με αυτό του συνόλου των εργασιών και συνεπώς θα έπρεπε να μειωθεί ,με αντίστοιχη αύξηση των χωματουργικών διαμορφώσεων. Συμπλήρωσε δε, ότι μετά από σχετικό αίτημα μας το μελετητικό γραφείο που είχε εκπονήσει την μελέτη του έργου προχώρησε στην τροποποίηση των τευχών Το ΔΣ ομόφωνα μετά την εισήγηση του Γ.Ρούσσου αποφάσισε την έγκριση των τροποποιημένων τευχών δημοπράτησης.
Να σημειώσουμε ότι στην εν λόγω συνεδρίαση παρόντες ήσαν και ψήφισαν την εισήγηση του Γ.Ρούσσου από την συμπολίτευση οι: Χ.Κουρούνης, Μπούκης Μιχαήλ, Καλικάτζαρος Μικές, Κλωνάρη Αικατερίνη , Λελέκης Μιχαήλ, Σκουμπουρδής Αγαπητός, Τρουμουλιάρης Απόστολος, Χριστοδούλου Φίλιππας.
Από την μείζονα μειοψηφία οι Γαλουζής Ιωάννης και Ζωϊδης Παντελής. Από της ελάσσονα μειοψηφία ο Ζερβός Σακελλάριος και τέλος οι ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι, Θανάτσης Γεώργιος και Χατζηλάου –Ρήγα Αικατερίνη.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτουμε, οι ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος που έχουν ασκηθεί αυτεπαγγέλτως από την Εισαγγελέα και θα απαγγελθούν στους 13 δημοτικούς συμβούλους για να απολογηθούν είναι :
Α. Για απιστία σχετικά με την υπηρεσία τελεσθείσα από κοινού, από την οποία η προκληθείσα ελάττωση της περιουσίας του Δημοσίου έχει συνολική αξία άνω των 120.000 ευρώ και
Β. Για Απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ,τελεσθείσα από κοινού.
Στον πρώην Δήμαρχο Γ.Ρούσσο ο οποίος ήταν και εισηγητής του θέματος, αλλά εκ τη θέσεως του δεν προβλέπεται να συμμετέχει στη ψηφοφορία, αναμένεται να απαγγελθούν οι κατηγορίες για άμεση συνέργεια και ηθική αυτουργία στην απιστία καθώς και άμεση συνέργεια και ηθική αυτουργία σε απάτη
ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΤΥΧΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΉ
Όπως προαναφέραμε οι παραπάνω διώξεις έχουν ασκηθεί για μία πτυχή της υπόθεσης και συγκεκριμένα για την αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου στις χωματουργικές εργασίες.
Σύμφωνα τώρα με την από 9/7/2012 παραγγελία της Εισαγγελέας ο Ανακριτής πρόκειται να εξετάσει μία άλλη πτυχή της υπόθεσης και συγκεκριμένα την παρακάτω περίπτωση:
Ενώ το αρχικό επιλέξιμο ποσό ένταξης του έργου ήταν 2.300.000 ευρώ (εκ των οποίων ποσό 1.828.728,52 ευρώ για έργα υποδομών), η δημοπράτηση του έργου έγινε με το νέο επιλέξιμο προϋπολογισμό 3.017.100 ευρώ που εγκρίθηκε ετεροχρονισμένα στις 20-12-2007 ,δηλαδή σχεδόν ενάμιση χρόνο μετά την δημοπράτηση του έργου (08-06-06) και έξι μήνες μετά την υπογραφή του εργολαβικού συμφωνητικού (06-06-07) με την ανάδοχο Εταιρεία Κ/Ξ 3Κ Τεχνική ΑΕ-ΤΕΜΕΚ Α.Τ.Ε
Η παραπάνω ανακολουθία και η ετεροχρονισμένη έγκριση του επιλέξιμου προϋπολογισμού, όταν πλέον είχε υπογραφεί και το εργολαβικό συμφωνητικό, διαπιστώθηκε κατά την προκαταρκτική εξέταση και αποτελεί αντικείμενο έρευνας από τον Τακτικό Ανακριτή Κω, μετά και από παραγγελία της Εισαγγελέας Πρωτοδικών Κω για τυχόν τέλεση κακουργηματικής Πράξης
ΟΙ ΑΡΧΙΚΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ
Οι αρχικές καταγγελίες μετά από μηνυτήρια αναφορά που είχαν καταθέσει ο Δημήτρης Διακομιχάλης και ο Ιωάννης Τάτσης ,ότι πληρώθηκαν εργασίες στο ημιτελές έργο του ΧΥΤΑ Καλύμνου. ύψους περίπου 500.000 ευρώ που ποτέ δεν έγιναν ,αποτελούν τη δεύτερη φάση του σκανδάλου ΧΥΤΑ που καλείται να διερευνήσει ο Ανακριτής στα πλαίσια της από 9/7/2012 παραγγελίας της Εισαγγελέας Κω Κωνσταντίνας Πέτροβα.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Εισαγγελέας στην παραγγελία της προς τον Ανακριτή αναφορικά με τις αρχικώς γενόμενες καταγγελίες όσον αφορά την καταβολή χρημάτων για τμήματα του έργου που δεν έγιναν, θεωρεί ότι καταρχήν θα πρέπει να διερευνηθούν οι ευθύνες του Τεχνικού συμβούλου που προσέλαβε η Υπηρεσία ενώ αναφέρει ότι θεωρεί ως ενδεδειγμένη ενέργεια να γίνει νέα πραγματογνωμοσύνη με εκσκαφή κάτω από τον εργοταξιακό δρόμο και τις προσωρινές εναποθέσεις προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπολείπεται η αξία του εκτελεσμένου έργου κατά τον χρόνο πιστοποίησης από την αξία του πιστοποιημένου το οποίο έχει πληρωθεί.
Η ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Οι γνωστοί κύκλοι οι οποίοι και κατά το παρελθόν ασθμαίνοντες έτρεχαν να πανηγυρίσουν για την έκθεση Λούρμα και στη συνέχεια την δήθεν αρχειοθέτηση της υπόθεσης, άρχισαν τώρα ένα νέο κύκλο παραπληροφόρησης λέγοντας ότι η δικαιοσύνη έχει απαλλάξει τους βασικούς εμπλεκόμενους στην υπόθεση σχετικά με τις αρχικές καταγγελίες και τους έχει αποδώσει στην κοινωνία ως λευκές περιστερές.
Δεν γνωρίζουμε αν όλα αυτά λέγονται από άγνοια των διαδικασιών και της δικαστικής εξέλιξης της υπόθεσης ή αποτελούν παραπληροφόρηση προκειμένου να δημιουργηθούν εσφαλμένες εντυπώσεις και σύγχυση στην τοπική κοινωνία.
Ότι όμως και να συμβαίνει ένα πράγμα να πούμε ότι αργά ή γρήγορα θα διαψευστούν για μία ακόμη φορά.

http://kalymnos-news.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου